Gewasbescherming

Gewasbescherming

Bij Hortus zijn wij voorzien van een fytolicentie voor het toedienen van professionele gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelging. Producten zoals bijvoorbeeld Roundup die de werkende stof glyfosaat bevat mogen wij nog toedienen onder strikte voorwaarden. Naast verdelgingsproducten zijn wij voorzien van producten die uw gewassen beschermen tegen ziektes, schimmels en insecten. Naast het behalen van een certificaat, scholen wij ons regelmatig bij om up to date te blijven met de laatste nieuwe wijzigingen en productveranderingen. Dit ten goede van mens en natuur.